top of page
Image by Austin Distel

Şirketinizin finansal danışmanlık hizmetleri ve ilgili mevzuatlar hükümlerince yasal yükümlülüklerinin takibi için bizimle iletişime geçin.

document.png

Muhasebe ve Mali Müşavirlik

 • Muhasebe Hizmetleri ( Defter Tutma, Beyanname ve Bildirgelerin Hazırlanması ve İmzalanması)

 • Finansal Tabloların Hazırlanması

 • Muhasebe Danışmanlığı

 • Mali Raporlama Hizmetleri

 • Beyanname Gönderim Hizmetleri

 • Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi, Sanayi Odası Sicil Üyeliği

 • Şirketlerin; Kuruluş, şube ve irtibat bürosu kuruluşları, Nevi değişikleri, Hisse Devirleri, Devir-Birleşme ve bölünme işlemleri, tasfiye işlemleri, Genel Kurul organizasyonu, sermaye artırımı ve azaltılımı hizmetleri

Masa Başında Raporları İncelemek
Image by Sarah Elizabeth
audit.png

Denetim ve İç Denetim 

 • Özel Denetim

 • Bağımsız Denetime Hazırlık Süreci

 • İç Denetim Risklerinin Belirlenmesi ve Standartların Oluşturulması

 • İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması

social-care.png

Destekler ve Teşvikler

 • Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı

 • Serbest Bölgeler Uygulama Danışmanlığı

 • Teknopark Destekleri Danışmanlıkları

 • KOSGEB Teşvikleri

Destek Grubu Toplantısı
iş görüşmesi
consultation.png

Danışmanlık Hizmetleri (Çözüm Ortaklığı)

 • Hukuk Danışmanlığı

 • Patent Başvuruları ve Süreç Yönetimi

 • Kurumsal Kimlik Danışmanlığı

 • Sanal Ofis Hizmetleri

paperwork.png

Bordrolama ve SGK Hizmetleri

 • Personel Ücret Raporları

 • Ücret Hesap Pusulası Gönderimi

 • Personel Bütçe Raporları, İcmalleri

 • Yasal Bildirimler Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Bildirimi

 • Personel SGK İşe Giriş İşlemlerinin Yürütülmesi

 • İstihdam Teşvikleri Yönetimi

 • Personel Maaş, Ek Kazançlar ve Fazla Mesai Hak Ediş Hesaplamaları

 • Ücretlerden Yasal Kesinti Hesaplamaları (Vergi, SGK Primleri, Mahkeme Kararlı Kesintiler, Otomatik Katılımlı BES vb.)

Muhasebeci İş Başında
Umudu olan adam

Bize Ulaşın

İletişim bölümünden bize ulaşarak bir toplantı oluşturalım.

 

Hizmet teklif talebinizi oluşturduktan sonra toplantılarımızı dijital ortamda ya da yüz yüze gerçekleştirelim.

bottom of page