top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

1. “Matrah Bildirimi” kulakçığında yer alan “Ticari Bilanço Karı” satırından sonra gelmek üzere “Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç” ve “İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç” satırları eklenmiştir.

2. “Matrah Bildirimi” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “301” kodlu “İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)” satırı çıkarılmış olup;

-İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan)

-İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GYO’lardan)

-İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-4) (Diğer fonlardan)

satırları eklenmiştir.

3. “Matrah Bildirimi” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne;

-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna

-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna

-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası

-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası

satırları eklenmiştir. haberin devamı: https://www.alomaliye.com/2022/04/23/2022-1-donem-kurum-gecici-vergi-beyannamesinde-yapilan-degisiklikler/


245 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page