top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

657/4B Sözleşmeli Personellere Ödenecek İş Sonu Tazminatının Hesaplanması

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanunun 4B Maddesine İstinaden Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapanlara Ödenecek İş Sonu Tazminatının Kurumlarca Hesaplanması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, sözleşmeli personelin iş sonu tazminatına hak kazanma, hesaplanma ve ödenme koşulları “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” 7 nci maddesi ile düzenlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilirken görevinden ayrılan personeline ödenecek iş sonu tazminatına esas olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emsali Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenebilecek emekli ikramiyesi tutarının bildirilmesi Kurumumuzdan talep edilmektedir.

Bürokrasinin kaldırılması, kurumlar arası yazışmalara bağlı zaman ve hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ödeyecekleri iş sonu tazminatı tutarlarının kendilerince hesaplanabilmesi için Kurumumuzun www.sgk.gov.tr resmi internet sitesine https://sgkt.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Ikramiye4a.do linkinden ulaşabilecekleri “İŞ SONU TAZMİNATI HESAPLAMA” modülü eklenmiştir.

Esasen, iş sonu tazminatına esas emekli ikramiyesi tutarlarının belirlenmesi ve bildirilmesi hususunda ilgili mevzuatta Kurumumuza yüklenmiş bir görev ve sorumluluk bulunmamaktadır.

Buna göre, 01 Nisan 2022 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen personele ödenecek iş sonu tazminatı tutarlarına ilişkin hesaplamaların Kurumumuzdan talep edilmeden ilgili kurumlarca yapılabileceği ve hesaplamaların raporlanabileceği hususu,

Önemle duyurulur. 29.03.2022 https://www.alomaliye.com/2022/04/04/657-4b-sozlesmeli-personel-odenecek-is-sonu-tazminatinin-hesaplanmasi/


5 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page