top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

BELEDİYELERİN ARAZİ VE ARSA SATIŞLARI KDV’YE TABİ Mİ?

Diğer kamu idareleri gibi belediyeler de mülkiyetindeki arazi, arsa, bina vb. taşınmazları nakit ihtiyacı veya ticari amaçlarla ihale yoluyla satmaktadır.

Bir kamu idaresi olarak belediyeler iktisadi ve ticari amaçlarla faaliyet gösteren kurumlar değildir. Bununla birlikte, belediyelerin bazı satış, kiraya verme, ücret vb. işlemleri KDV’ye tabi bulunmaktadır. Söz konusu vergiye tabi olma belli bazı şartların gerçekleşmesi halinde söz konusu olmaktadır.

1. Belediyelerin Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnasına İlişkin Yasal Düzenleme

Belediyelerin taşınmaz satışlarında KDV istisnasına ilişkin yasal düzenleme 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Diğer İstisnalar” başlıklı 17/4 maddesinin (p) bendinde şu şekildedir:

“Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler”


Alıntıdır: Haberin Devamı: https://maliyepostasi.com/belediyelerin-arazi-ve-arsa-satislari-kdvye-tabi-mi


9 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page