top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Aile işletmelerinde iç kontrolün önemi ve mali tabloların risklerinin belirlenmesiAile şirketleri, ailenin geçimini temin etmek ya da mirasın yayılmasının önüne geçmek hedefiyle kurulan, aile bireylerinden kişi/kişiler tarafından idare edilen, kararların alımında büyük ölçekte aile bireylerinin etkin olduğu ve aileden en az iki neslin kurumda çalıştığı işletmelerdir.

İç kontrol sisteminin hedefi, işletme faaliyetlerinin düzenli, ahlaki kurallara uygun, ekonomik, verimli ve efektif biçimde kullanılmasını sağlamak, hesap verme sorumluluklarının yerine getirilmesi, uygulanan yönetmelikler ve yasalara uyulması hataların ve hilelerin önüne geçilmesidir.

İç kontrol sisteminin etkinliği aile işletmelerinde mali tablo risklerinin önlenmesi ve tespitinde de fayda sağlamaktadır.

Özellikle kurumsallaşmanın yaşanmadığı aile şirketlerinde mali tablolarda yapılan hilelerin önlenmesi ve yapılan hilelerin tespiti işletmelerin gereken önlemleri almasını ve geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacaktır.


Devamı için ;

14 görüntüleme

Comentarios


bottom of page