top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5419)

t Piyasasının Düzenlenmesi (Karar Sayısı: 5419)

13 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31808

Karar Sayısı: 5419

Ekli “Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2022 yılı Ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Et piyasasının düzenlenmesi

MADDE 2- (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına binaen kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla, 2/4/2022-1/5/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için, 2.500 TL/baş destekleme ödemesi ESK’ca hazırlanacak icmal karşılığında yetiştiricilere yapılır.

(2) Sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılır/yaptırılır.

(3) Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanır, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)’ne gönderilir. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumludur.

(4) HAYGEM, ESK’dan gelen icmali kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkânları çerçevesinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yetiştiricilerin hesabına aktarır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanır.

(2) Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.

(3) Destekleme ödemeleri; ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır. Haberin Devamı İçin https://www.alomaliye.com/2022/04/13/et-piyasasinin-duzenlenmesi-karar-sayisi-5419/


5 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page