top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

KDV Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde...KDV Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı KaldırıldıÖZET: Danıştay Dördüncü Dairesi, 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 15 inci maddesinin yürütmesini durdurmuştur. Bu Karar sonucunda, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranamayacaktır. GİB, söz konusu durumu Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine hitaben yazılan 13.05.2022 tarih ve E-63230 sayılı yazısı ile duyurmuştur.


16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 15 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiş ve tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile 01.03.2022 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmişti.

Söz konusu düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile 35 Seri No.lu değişiklik Tebliği’nin 15.maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup; GİB tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca 23.3.2022 tarih ve İtiraz No:2022/3 sayılı Kararı ile itirazın reddine karar verilmiştir.

Buna göre Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacaktır.

Söz konusu durum, GİB tarafından Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine hitaben yazılan 13.05.2022 tarih ve E-63230 sayılı yazı ile duyurulmuştur.


haberin devamı https://www.alomaliye.com/2022/05/17/kdv-tevkifat-uygulamasi-iade-talepleri-tevkif-edilen-kdv/


7 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page