top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

SAHTE BELGE DÜZENLEME -DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ

“Defter ve Belge İbraz Etmeme” suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararında da açıklandığı üzere, defter ve belgelerin çalındığı, kaybolduğu, bulunmadığı ileri sürülerek ibrazından kaçınılması halinde VUK’nun 139. maddesinde yazılı hususlarla usulüne uygun tebligatın aranmayacağı, Denetim Grup Müdürlüğünün defter ve belgelerini birazına ilişkin yazısında bizzat tebellüğ eden sanığın 15 günlük yasal sürede istenilen defter ve belgeleri ibraz etmediğinin anlaşılması, sanığın iş yerine hırsız girdiğini, defter ve belgelerin çalındığını savunması, aynı gün Emniyete, iş yerinde hırsızlık meydana geldiği yönünde şikayetçi olup, hırsızın şirket defterlerinin olduğu çantayı aldığını ifade etmesi, ancak iş yerinde yapılan incelemede demir parmaklı olduğunun, kapısında zorlama izine rastlanmadığının, içeride faks, telefon ve televizyonun bulunduğunun ve etrafın dağınık olmadığının tespit olunması karşısında, VUK’nun 139/2. maddesinde öngörülen ve incelemenin dairede yapılmasına imkan veren istisnalardan birinin varlığının dosya kapsamında aranmasına gerek olmadığından tebliğin amade bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.


4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page