top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

SGK Genel Yazı – SGK İşveren Temsilcisi

Kurumumuzun hitap ettiği kesimler ve paydaşları ile mevzuat ve uygulamalara yönelik zaman zaman değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Gerek yapılan bu toplantılarda gerekse yazılı olarak başvurularla, birçok görüş ve öneri ile birlikte çeşitli konularda talepler iletilmektedir.

İletilen söz konusu talepler arasında Kurumumuzun özellikle taşra organizasyon yapısında düzenlemeye gidilerek “Büyük Mükellefler Sigorta Merkezleri/Birimleri” nin kurulması ve yüksek istihdam kapasitesi bulunan özel sektör işverenlerinin ve işyerlerinin sorunlarının hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile çözümlenebilmesini sağlayabilecek şekilde bir merkez oluşturulması talebi de bulunmaktadır.

Kurumumuza verilen görev ve yetkiler çerçevesinde sosyal güvenlik alanında yürütülen iş ve işlemler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın ayağına götürülmüş, talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar neredeyse tüm işlemler elektronik ortamda yapılır hale getirilmiş, bürokrasi ve kırtasiyecilik en aza indirilmiş olmakla birlikte; il müdürlüklerimiz ve merkez müdürlüklerimizin yapısı, konumu, yerleşimi ve personel durumu gözetilerek yapılan değerlendirme neticesinde söz konusu talebin, “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilmek suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda işyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayılarına göre Kurumumuz tarafından belirlenecek özel sektör işverenlerinin taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, yapılması gereken iş ve işlemlerin yakın takip edilerek hızlıca sonuçlandırılması amacıyla, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizde görev yapan personel arasından “SGK İşveren Temsilcisi” belirlenecektir.

Uygulamaya 16.5.2022 tarihinden itibaren ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizde başlanacak olup sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerimiz de bu uygulamaya dahil edileceklerdir.

Buna göre öncelikle belirlenen il müdürlüklerimizden başlanılmak üzere, yazı ekinde yer alan “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecek özel sektör işyerlerinin listesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar dikkate alınarak gerekli personel görevlendirmelerinin yapılmasını, başvuru ve taleplere ilişkin işlemlerin hiç bekleme ve zaman kaybı yaşanmadan sonuçlandırılması için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim. Haberin Devamı: https://www.alomaliye.com/2022/04/29/sgk-isveren-temsilcisi/


4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page