top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası


Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istis
.
dosyasını indir • 291KB


Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası


Teknoloji çağını yaşadğımız bu zamanlarda hayatımızın vazgeçilmezi ve internet çağın gerekliliği olan uygulamalar ve sosyal medyanın geniş kitleler tarafından benimsenmesinin ardından influencer,youtuber,vlogger olarak anılan genel tabirle Sosyal içerik üreticileri bu içeriklerden gelir elde etmektedir. SEM’in ‘İnfluencer Marketing’in Geleceği’ başlıklı araştırması 2021 yılının bitimiyle yüzde 50 büyüme ile 15 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.Ülkemizde bu konuyla ilgili 12.01.2022 tarihinde bu faaliyetlerle ilgili kazanç istisnası tebliği yürürlüğe girmiştir.İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden (880.000₺ Türk lirası) istisnadır.


Kimler Faydalanabilir?

İstisnadan, sosyal içerik üreticisi ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler( Gelir vergisi mükellefleri) yararlanabilecek olup kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamayacaktır. Ayrıca tam veya dar mükellef olması önemli değildir.


Faydalanmak için nasıl bir yol izlenmelidir?

· İstinadan faydalanmak isteyen mükellefler ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna belgesi almaları gerekmektedir.

· Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması,birden fazla hesap açılması veya var olan hesabını vergi dairesine bildirimi gereklidir.Bu hesaplarda vergi dairesine bildirilmelidir.( Var olan hesabın kullanılacak olması halinde ise mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin (banka adı, banka şubesi, iban numarası) bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı bildirilmesi gereklidir)

· İstisna belgesi,istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarında kullanılacaktır bankaya ibraz edilecektir.
Aşağıda 3 farklı kişi üzerindeki örneklerimizle konuyu detaylandıralım.


1. Sosyal İçerik Üreticisi ve aynı zamanda Ticareti faaliyetle uğraşan Deniz Hanım,

İlk önce,

· İstisna belgesi almak için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmalıdır. Söz konusu mükellefin istisna kapsamına giren faaliyet lerin herhangi birinden ek faaliyette bulunacağını bildirmesi halinde, vergi dairesince mükellefe istisna belgesi verilebilecektir

· Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması,birden fazla hesap açılması veya var olan hesabını vergi dairesine bildirimi gereklidir(İstisna belgesi,istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarında kullanılacaktır bundan bankaya ibraz edilecektir.)

Banka ve vergi dairesi işlemlerinden sonra Deniz Hanım istisna kapsamına girmiştir.


Örnekler;


Sosyal İçerik Üreticisi Deniz Hanım içerik faaliyetinden 200.000 gelir elde etmiştir;

· 200.000 ₺ Gelirin banka hesabına yatmış olması gereklidir.

· Banka hesabına yatan 200.000 ₺ gelirde banka %15 gelir vergisi tevkifatı yapar. (₺200.000x0,15=30.000) Banka hesabına 170.000 ₺ aktarılır.


Sosyal İçerik Üreticisi Deniz Hanım’a içerik üretimi karşılığında müşterisi 20.000 ₺ lik laptop vermiştir;

· Laptop tutarının rayiç bedeli kadar verildiği tarihin ay sonuna kadar banka hesabına yatırdığı taktirde istisnası devam eder. ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması halinde ise en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar banka hesabına yatırılması durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır.Sonuç olarak 20.000 ₺ hesaba yatması gerekmektedir.


Sosyal İçerik Üreticisi Deniz Hanım bir yıl içerisinde içerik faaliyetlerinden toplamda 840.000 ₺ hasılat elde etmiştir,Ayrıca ticari faaliyetinden dolayı 1.550.000 ₺ hasılat elde etmiştir;

· Sosyal İçerik üreticisi faaliyetleri için Bir yıl içerisindeki bu faaliyeti ile alakalı bütün gelirleri banka hesabından tahsil edilmiş olmalı

· Deniz Hanım kazanç sağladığı için gelirini beyan etmesi gerekir.İstistisna tutarının(880.000₺) altında kaldığı için 840.000₺ olan kazanç beyannameye dâhil edilmeyecektir. Fakat Ticari kazanç olan 1.550.000 ₺ üzerinden gelirini beyan etmesi gerekir.

· Yukarıdaki örnekte bankanın kestiği %15 gelir vergisi tevkifatı(30.000₺) mükellefin beyanı üzerine hesaplanan vergilerden mahsup edilemez.

·

Sosyal İçerik Üreticisi Deniz Hanım bir yıl içerisinde içerik faaliyetlerinden toplamda 70.000 ₺ gideri vardır.Ayrıca ticari faaliyetinden dolayı 500.000 ₺ gideri vardır.İki kazancın ortak gideri 120.000 ₺ dir.

· Deniz Hanım’ın istisnadan yararlandığı faaliyeti ile istisna dışında kalan ticari faaliyet işlerin birlikte yapılması halinde ortak genel giderler, cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılır.


Formül:

Genel giderlerden hesaplaması yapıalcak faaliyete düşen pay tutarı =

Ortak Genel Giderler x [Hesaplaması yapılacak hasılat / (İstisnadan yararlanan faaliyet hasılatı + Ticari faaliyet hasılatı)]


Genel giderlerden Sosyal İçerik üreticiliği faaliyetine düşen pay tutarı =

₺ 120.000 x [ ₺ 840.000 / ( ₺ 840.000 + ₺ 1.550.000 ) ]
₺ 120.000 x 0.35* = ₺ 42.000 vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.


*(0,35 içerisinde yer alan küsüratlar dikkate alınmamıştır)Genel giderlerden ticari faaliyetine düşen pay tutarı =

₺ 120.000 x [ ₺ 1.550.000 / ( ₺ 840.000 + ₺ 1.550.000 ) ]

₺ 120.000 x 0.65* = ₺ 78.000 vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınacaktır.


*(0,65 içerisinde yer alan küsüratlar dikkate alınmamıştır)


Sosyal İçerik Üreticisi Deniz Hanım sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden çeşitli gelirler elde etmiştir.

· Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır.


2. Herhangi bir mükellefiyeti olmayan Sosyal içerik Üreticisi olmak isteyen Buket Hanım,

İlk önce,

· Mükellefiyet açtırmalı

· İkametgahının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna belgesi almalı

· Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması,birden fazla hesap açılması veya var olan hesabını vergi dairesine bildirimi gereklidir(İstisna belgesi,istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarında kullanılacaktır bundan dolayı bankaya ibraz edilecektir.)

Banka ve vergi dairesi işlemlerinden sonra Buket Hanım istisna kapsamına girmiştir.


Örnekler;


Sosyal İçerik Üreticisi Buket Hanım içerik faaliyetinden 20.000 $ gelir elde etmiştir;

· Açılan banka hesabına döviz cinsinden ücretlerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan ücretleriinin aktarım tarihindeki kur(işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate alınarak tevkifat matrahı tespit edilir.


Formül:


TL Değerlemesi= Döviz Kuru x İçerik faaliyetinden elde edilen döviz =

Banka Gelir vergisi tevkifatı= TL Değerlemesi x Banka gelir vergisi tevkifatı oranı


(İşlem tarihindeki örnek 1$ kur : 12 ₺)

₺12 x $20.000 = ₺240.000

₺240.000 x 0.15 = ₺36.000 banka gelir vergisi tevkifatı yaparSosyal İçerik Üreticisi Buket Hanım faaliyetlerinden dolayı işyeri kiralayıp , işlerin takibi için çalışma arkadaşı Fatma Hanım ile anlaşmıştır.


Sosyal İçerik Üreticisi Buket Hanım bir yıllık faaliyetlerinden dolayı toplam 900.000 ₺ kazanç sağlamıştır.

· 880.000 ₺ istisna tutarının üzerinde olduğundan yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir.

· Bir takvim yılında elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı(880.000₺) aşması durumunda bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaya devam edilecektir.Dolayısıyla bankaların, Kanunda öngörülen tutarı aşıp aşmadığının kontrolü yönünde bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

· Ayrıca Mükellef Buket Hanım kiralamış olduğu işyeri nedeniyle 2022 yılında ödediği kira bedelleri ile çalıştırdığı çalışma Arkadaşı Fatma Hanım’a ödediği ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmayacaktır. Fatma Hanım’ın ücret geliri ise, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki istisna hükümleri de dikkate alınmak suretiyle 95 inci maddesi uyarınca vergilendirilecektir


3. Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey,

İlk önce,

· İkametgahının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna belgesi almalı

· Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması,birden fazla hesap açılması veya var olan hesabını vergi dairesine bildirimi gereklidir(İstisna belgesi,istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarında kullanılacaktır bundan dolayı bankaya ibraz edilecektir.)


Banka ve vergi dairesi işlemlerinden sonra Mustafa Bey istisna kapsamına girmiştir.

Örnekler;


Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey 600.000₺ faaliyetlerinden gelir elde etmiştir.Banka hesabına yatmıştır.


Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey 100.000₺ faaliyetlerinden gelir elde etmiştir.Nakit olarak elden almıştır

· Toplamda 700.000 ₺ olan gelir (880.000 ₺ istisna tutarının altında) istisna kapsamındadır.

· Fakat istisnadan yararlanılamaz. Çünkü istisna kapsamına girmesi için faaliyetten elde edilen gelirin tamamının banka hesabına yatmış olması gereklidir.

· Bundan dolayı İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edildiğinden dolayı eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

· İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak olup, bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu durumda, madde hükmü uyarınca bankalar tarafından tevkif edilmiş olan vergiler mükellefin beyanı üzerine hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.İlgili takvim yılında herhangi bir nedenden ötürü istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.


Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey sonraki yıllarda tekrar istisnadan yararlanmıştır.Mustafa bey geliştirdiği mobil uygulamasını 400.000 ₺ ye bir yazılım şirketine satmıştır.

· Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışındaki bu satışı nedeniyle elde ettiği kazanç istisna kapsamında olmayacaktır


Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden çeşitli gelirler etmiştir.

· Yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır.

· Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir


Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası önemli noktalar;

· Belirtilen şartların sağlanması halinde 2023 takvim yılı ve sonraki yıllar için de istisna uygulamasından yararlanılabilecektir

· Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için istisna hükümleri uygulanmayacaktır.

· Bu istisnadan yararlananların, faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur

· Dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 ₺) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defterbeyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılması uygun görülmüştür. İstisnadan faylanan faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde, defter tasdik ettirme, defter tutma (defterbeyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları devam etmektedir


İstisnadan vazgeçmek;

Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine bu durumu bildirdikleri tarih itibarıyla istisna kapsamından çıkabileceklerdir. Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri ile istisnadan vazgeçtikleri tarihten itibaren on gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yük ümlülükleri başlayacaktır. İstisnadan ayrılma tarihinden takvim yılının son günü arasında geçen kıst dönem için yukarıda sayılan beyannameler mükellefler tarafından bağlı bulunulan vergi dairelerine verilecektir


Özetlersek;

· Bağlı bulunduğunuz vergi dairesiden istisna belgesi alınmalıdır.

· Bankaya ibraz edilip hesap açılmalı veya var olan hesabı vergi dairesine bildirilmelidir.

· İstisna kapsamına girmesi için faaliyetten elde edilen gelirin tamamının banka hesabına yatmış olması gereklidir.Elden alınırsa istisna hakkı kaybolur.

· Gelirlerden elde edilecek hasılat üzerinden bankanın %15 vergi tevkifatı yapacağı unutulmamalıdır.

· İstisna tutarı 880.000₺ dir.İstisna tutarının üzerinde elde edilen kazançlar yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir.

· Ortak genel giderlerden istisna kapsamındaki faaliyete düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

· Ücret yerine verilen malın rayiç bedeli kadar verildiği tarihin ay sonuna kadar banka hesabına yatırdığı taktirde istisnası devam eder.Ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması halinde ise en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar banka hesabına yatırılması durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır.

· Açılan banka hesabına döviz cinsinden ücretlerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan ücretleriinin aktarım tarihindeki kur(işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate alınarak tevkifat matrahı tespit edilir.

· Kanunda öngörülen tutarı(880.000₺) aşması durumunda bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaya devam edilecektir

· İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edildiğinden dolayı eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

· İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak olup, bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu durumda, madde hükmü uyarınca bankalar tarafından tevkif edilmiş olan vergiler mükellefin beyanı üzerine hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.İlgili takvim yılında herhangi bir nedenden ötürü istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

· Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışındaki gerçek veya tüzel kişlere satış nedeniyle elde ettiği kazanç istisna kapsamında olmayacaktır.

· Defter tasdik ettirme, defter tutma zorunlulukları yoktur. Ayrıca ticari faaliyeti olanlar için faaliyetlerinden dolayı zorunludur.

· İçerikler sosyal ağ sağlayıcı kanallarından paylaşılmalıdır.Paylaşılmadığı takdirde kendi internet sitenize reklam almış olsanız dahi reklam gelirinizi beyan etmiş olmanız gerekir istisnadan yararlanamazsınız.

· Sosyal ağ sağlayacıları üzerinden çeşitli gelirler elde edebilirisiniz(reklam,bağış v.b)

· Faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur

· Belirtilen şartların sağlanması halinde 2023 takvim yılı ve sonraki yıllar için de istisna uygulamasından yararlanılabilecektir

· Istisnadan vazgeçebilirsiniz.
Kaynakça;
MALİ MÜŞAVİR

UMUT AKSAN


Comments


bottom of page