top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Vergiye Uyumlu Mükellefler Yüzde 5 Vergi İndirimi

Kurumlar vergisi beyanname dönemine girmiş bulunmaktayız. Yeni değişiklikler nedeniyle, önemli konulardan birisi vergiye uyumlu mükelleflere tanınmış olan %5 vergi indirimi hakkıdır. Vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine belirli şartları sağlamaları halinde, beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirebilme hakkı tanınmıştır. Müessesenin şartları çok zor olduğu için, uygulamadan çok az sayıda mükellef faydalanabiliyordu. Şartlar önce 17.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunla sonra 26.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunla yumuşatılmıştır. Yazımızda önce müessesenin ne olduğu ve kapsamı kısaca açıklanacak, sonra esas önemli konu olan faydalanma şartları ayrıntılarıyla ve alt başlıklar halinde açıklanacaktır.

1. GİRİŞ :

“Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” müessesesi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) Mükerrer 121’inci maddesinde düzenlenmiştir. Vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bir çeşit ödül teşvik mahiyetindeki müesseseye göre, belirli şartları sağlamaları halinde, 2 Milyon TL’yi aşmamak üzere, beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5’ini, ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirebilme hakkı tanınmıştır. Ayrıca %5 vergi indirimi uygulaması, sadece gelir ve kurumlar vergisi için geçerli bulunmakta olup, KDV veya diğer vergiler için geçerli değildir.

Şartları sağlayanlar yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5’i oranında vergi indirimi tutarını hesaplayacaktır. Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 2 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır. Bu suretle hesaplanan vergi indirimi tutarı, öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebilecektir. Vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde ise kalan tutar, beyannamenin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde, mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. https://www.alomaliye.com/2022/04/01/vergiye-uyumlu-mukellefler-yuzde-5-vergi-indirimi/4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page