top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

DEFTER VE BELGE SAKLAMA MECBURİYETİ

Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit ve saklama mecburiyeti bulunan defter ve belgeleri, ait olduğu yılı takip eden 5 yıl boyunca saklama sorumluluğu mükellef şirket yetkilisine ait olup, defter ve belgelerin istendiği tarih itibariyle iş yerinin faal olmaması nedeniyle, sanığın ev adresinde yapılan tebligatın usulüne uygun olduğu gözetilerek, sanığın sorgusu yapıldıktan sonra, yasanın aradığı anlamda mücbir sebebin bulunup bulunmadığı değerlendirilip, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.
3 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page